Psalmen Anno Nu

In het project Psalmen Anno Nu behandelt het GGM in grofweg 70 minuten het psalter in al zijn diepgang, pracht en praal. De rode draad is de vraag welke rol de psalm inneemt in 2024. Hoe leiden de psalmen ons in ons leven? Waarom zijn sommige psalmen (23, 42) eigenlijk populairder dan andere? Welke poëtische principes liggen ten grondslag aan de tekst van een psalm? Welke keuzes maken componisten in hun toonzettingen? Welke boodschap kunnen we niet alleen als geloofsgemeenschap maar ook breder als maatschappij leren uit de psalmen?

Ik heb een keuze gemaakt uit de mooiste psalmbewerkingen voor mannenkoor, met bijzondere aandacht voor hedendaagse composities. Zo heeft menig oud-dirigent psalmen bewerkt voor het GGM: zettingen van Piet Valk en Jaap de Kok passeren de revue. Verder heeft het GGM een langlopende verbintenis met organist en componist Sietze de Vries: van zijn hand zingen we drie psalmen die hij in het verleden als opdrachtcompositie schreef voor het GGM. Ook van mijzelf zingen we muziek: een actuelere psalm dan psalm 2 over de dwaasheid van de wereld- leiders ken ik niet. Het stuk wisselt de psalmtekst af met passages uit de Latijnse lofzang van Maria waarin de eersten de laatsten worden en wie nakomt, voorop gaat.

Een onmiskenbaar kenmerk van psalmen in onze tijd is de ongekende rijkdom aan koorbewerkingen waar we uit kunnen putten. Die rijkdom is zowel cultureel als technologisch ongeëvenaard in de geschiedenis.

Met medewerking van:

Wietse Ouwejan (orgel)

Yvonne Galama (trompet)

Jaap de Kok (bariton)

Sonja Visscher (sopraan)

Mieke Pressley (mezzosopraan)

Maria Boeschoten (mezzosopraan)

o.l.v. Karel Stegeman (dirigent)

  • Date : 13 april 2024
  • Time : 20:00 (Europe/Amsterdam)
  • Venue : Immanuëlkerk Groningen

Related Events

Bariton Koor

Dixit Dominus

Het spectaculaire jeugdwerk van de 21-jarige Händel gezongen

Cantus Dirigent

Peacemakers

Peacemakers is een unieke experimentele samenwerking van koorzang